Tutup

Berita  |  Style

Dan seni bukan hanya diterjemahkan dalam lukisan sahaja malah ia juga boleh dijelmakan sebagai pakaian.
APA sahaja yang kita lihat, rasa dan alami boleh saja dijadikan satu sumber inspirasi yang sangat kreatif.